Beste leden van Pegasus (en de ouders),

Op 23 november a.s. om 19:00 uur is er een ledenvergadering in de kantine van de sporthal. Dat wordt een hele belangrijke!

Op dit moment bestaat het bestuur uit 6 leden: Jopie Gerdes, Simon Foekens, Rik Wesseling, Thomas Erdman, Sander de Vries en Jan Willem Klompsma. Van deze 6 mensen zijn er 3 aftredend en niet herkiesbaar.

Een vereniging heeft een volledig bestuur nodig. Daarom nu deze oproep om na te denken over welke rol je als lid of als ouder zou willen en kunnen spelen binnen de vereniging. Als bestuurslid, commissielid, bij het organiseren van eenmalige activiteiten of op afroep.

Via onderstaande link kun je aangeven wat je zou kunnen en willen doen voor de vereniging. Graag reageren binnen één week. Voor vragen is het bestuur natuurlijk te benaderen.

https://surveys.enalyzer.com/?pid=tfehamne

Met een sportieve groet,
Bestuur Pegasus