CONTRIBUTIE SEIZOEN 2018-2019

Algemeen
• Contributies zijn opgebouwd uit 2 delen:
1. verenigingscontributie
2. bondscontributie (Nevobo)
• Bondscontributie senioren: € 85,00
• Bondscontributie jeugd: € 60,00
• Bondscontributie mini’s: € 40,00
• Inning geschiedt middels automatische incasso.
• De contributies kunnen geïnd worden in 1 termijn (december), 2 termijnen (november en februari) of 10 termijnen (oktober tot en met juli).
• De eerste termijn is inclusief de volledige bondscontributie.
• Voor elk volgend lid uit hetzelfde gezin geldt een korting van € 20,00 per jaar.
• Bankrekening: NL 26 RABO 0126 663 351
• Aanmeldingen en afmeldingen dienen doorgegeven te worden aan de Ledenadministratie (J. Gerders)

Senioren
Heren 1 (1x trainen) : € 175,00
bondscontributie + (10 x € 9,00)

Dames 1 (2x trainen) : € 200,00
bondscontributie + (10 x € 11,50)

Dames 2 (2x trainen) : € 200,00
bondscontributie + (10 x € 11,50)

Dames 3 (2x trainen) : € 200,00
bondscontributie + (10 x € 11,50)

Jeugd en mini’s
A jeugd (2x trainen) : € 200,00
bondscontributie + (10 x € 14,00)

B-jeugd (2x trainen) : € 175,00
bondscontributie + (10 x € 11,50)

C-jeugd (2x trainen) : € 175,00
bondscontributie + (10 x € 11,50)

Mini’s
: € 120,00
bondscontributie + (10 x € 8,00)