Hoofdbestuur Naam Telefoonnummer
Ledenadministratie
Penningmeester
Wedstrijdsecretaris
Scheidsrechtercontactpersoon
Technische Zaken
Jopie Gerders
Sander de Vries
Lieven Wesseling
Thomas Erdman
Niek Hofkamp
(0599)413036 
06-11062335
06-54677444
06-52676150
06-25367714

Activiteitencommissie
Commissielid
Commissielid
Sporthal Ter Apel
Janny Foekens
Alice de Vries
(0599)583707

(0599)582607