Pegasus volleybalvereniging Ter Apel

Over Pegasus

Historie 
Volleybalvereniging Pegasus is opgericht op 1 september 1960. In de beginjaren was het volleybal nog ondergebracht onder de plaatselijke gymnastiekvereniging TGAV. Later gingen de balsporten + badminton verder onder de naam Pegasus, het vliegende paard afkomstig uit de Griekse mythologie.

Wat wordt er van een lid verwacht? 
Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Van elk lid wordt dan ook verwacht dat deze hieraan bijdraagt. Van de ouders van onze jeugdleden wordt verwacht dat men, volgens een opgezet schema, het vervoer regelt naar de wedstrijden. Bij verhindering moet men dan zelf zorgen voor vervanging. Volwassen leden helpen bij het tellen etc. van de wedstrijden. Gedurende het volleybalseizoen worden er aan aantal activiteiten georganiseerd, waaronder de Grote clubactie loten, stratenvolleybal, scholenvolleybaltoernooi, ouder en kind toernooi, jaarlijkse afsluiting en meestal een gezellige uitstap voor de alle leden en familie.

Jeugdvolleybal / circulatie volleybal 
Minivolleybal bestond voor de jongste volleyballertjes al jaren in diverse competitie- en spelvormen. In dit vereenvoudigde volleybalspel ontbrak echter de dynamiek en snelheid voor de jeugd. Daarom bestaat sinds enige jaren een variant op het volleybal een nieuw minivolleybalplan, omgedoopt tot circulatie-minivolleybal (CMV). Deze vorm kent zes verschillende spelniveaus zodat, stapje voor stapje, ook de jongste volleyballers op een speelse, dynamische manier het spel onder de knie kunnen krijgen. Deze variant is voor de jeugd inmiddels ook in competitie verband opgezet. Ze spelen altijd 4 tegen 4.

Niveau 1: Leeftijd: 5,6 en 7 jaar
De spelers proberen de bal over het net bij de tegenstanders in het veld op de grond te krijgen. Wanneer de speler de bal laat vallen, moet deze speler het veld verlaten. Wordt de bal weer gevangen door een ploeggenoot dan mag de speler die buiten het veld staat er weer in.

Niveau 2: Leeftijd: 7-8 jaar 
Het spel is hetzelfde als bij nivo 1, alleen onderhands opslaan komt bij dit spel aan de orde. Een speler mag in het veld terug keren bij drie vangballen achter elkaar van het eigen team. Alle spelers mogen terug keren in het veld wanneer een speler de bal met twee armen via de onderarmse techniek omhoog speelt en waarna de bal aan de eigen kant van het net door hemzelf of door een teamgenoot gevangen wordt.

Niveau 3: Leeftijd: 8-9 jaar 
Elke bal die over het net gegooid wordt, moet door de tegenstander met twee armen via de onderarmse techniek aan de eigen kant omhoog gespeeld worden.

Niveau 4 : Leeftijd : 9-10 jaar 
Het team is verplicht de bal drie keer te spelen. Het eerste en het derde balcontact mogen met zowel de onderarmse als de bovenhandse volleybaltechniek gespeeld worden (niet vangen)

Niveau 5: Leeftijd: 10-11 jaar 
Er mag niet meer gevangen worden, de spelers spelen elke bal verplicht met kort balcontact. Het team dat drie keer weet over te spelen krijgt een bonuspunt.  

Niveau 6: Leeftijd: 11-12 jaar 
Het spel is hetzelfde als bij nivo 5, alleen men kan hier geen bonuspunten verdienen.